+31 (0)10 203 78 73

LAATSTE NIEUWS

Maatregelen Corona virus

Ook nu kunt u veilig bij ons terecht voor een behandeling. We houden ons strikt aan de regels voor infectiepreventie. We hebben vanwege het corona virus daarnaast een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. We hebben er na uitgebreid overleg voor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:

·        Heeft u nu corona?

·        Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

·        Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

·        Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:                                             verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan                     38⁰C)?

·        Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

·      Bent u in thuisisolatie?

·      Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke           beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

·        Vriendelijk verzoeken we u een mondkapje te dragen in de praktijk en houd                1,5 meter afstand.

·        Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

·        Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

·        Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder           of begeleider meekomen.

·        Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Kinderen t/m 12 jaar die corona (gerelateerde) klachten hebben maar WEL naar de basisschool of de opvang mogen zijn ook bij ons welkom voor een behandeling.

Met vriendelijke groeten,

 

Het team van Tandartsenpraktijk Coolhaven